Sticos Prognose

Sticos Prognose

Sticos la i 2013 til et nytt produkt i porteføljen sin - Sticos Prognose. Jeg sto for det helhetlige designet. Nettsidene ble skissert og ferdigstilt i løpet av en liten uke i 2013.

Sticos Prognose er i all enkelthet et verktøy som brukes for å beregne likviditetsprognoser. Ved hjelp av nåværende og historiske regnskapsdata skal produktet kunne bidra til å gi en forståelig oversikt over fremtidige pengestrømmer.

Den eneste føringen som ble gitt var at meny-designet ikke skulle skille seg merkbart ut fra Sticos sin eksisterende produkt-portefølje. Når det kom til innholdsdesignet ble jeg derimot gitt relativt frie tøyler. Resultatet ble en elegant, men nøytral stil som setter regnskapstallene i fokus.

Sticos Prognose Velg KlientSticos Prognose Oversikt

Designet ble skissert og ferdigstilt i løpet av en liten uke i første halvdel av 2013. Jobben ble utført som designer/utvikler i Sticos.

www.sticos.no