Sticos Personal App

Sticos Personal App

Sticos aller første app til Android og iPhone. Som eneste designer på prosjektet sto jeg for det helhetlige visuelle uttrykket til appen.

Sticos Fraværsregistrering var et verktøy som skulle gjøre det enklere for arbeidstakere å registrere – samt holde oversikten på – sine egne fravær. Ved hjelp av mobilen kunne man melde inn alt fra sykdom og permisjon til planlagte ferier.

Ettersom appen baserte seg på allerede eksisterende funksjonalitet i HR-, HMS- og personalverktøyet Sticos Personal ble utfordringen å skape et visuelt uttrykk som føltes intuitivt for både gamle og nye brukere.

Sticos Personal App

Designet ble skissert og ferdigstilt i løpet av 4 dager i 2012. Grunnet tekniske problemer har appen fortsatt til gode å lanseres på Android og iPhone.

Jobben ble utført som designer/utvikler i Sticos.

www.sticos.no