DokObs

DokObs

En relativt kompleks Wordpress-implementasjon. Nettsidene er knyttet opp mot streaming-plattformen til Xstream, mens brukerdatabasen er tett integrert med Feide (Felles Elektronisk Identitet).

Dokumentarobservatoriet er et tilbud til videregående skoler hvor elever og lærere kan se et variert utvalg av internasjonal dokumentarfilm. De forskjellige filmene er håndplukket for å kunne knyttes opp mot konkrete læremål. Vedlagt hver film finner man i tillegg spesialprodusert pedagogisk materiale som kan benyttes i undervisningen.

Arbeidet ble utført som utvikler i Klapp Media.

www.dokobs.no